Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Eco.Trainers» είναι διαθέσιμο για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη των οικολογικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών» διατίθεται στα αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά και πορτογαλικά. Πρόκειται για μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και για την αξιολόγηση της γνώσης που αποκτάται και που υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης.

Read More