ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονισμός του έργου

Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές
Διεθνή Προγράμματα
internationalprojects@fundacionlaboral.org
C/ Rivas, 25. 28052 Μαδρίτη (Ισπανία)
Τηλ.: 91 323 34 59
Fax: 91 733 45 54