Είναι διαθέσιμο το φυλλάδιο του έργου Bus.Trainers

Μέσω του φυλλαδίου που περιγράφει το έργο Bus.Trainers, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιληφθεί, με απλό και κατανοητό τρόπο, γιατί είναι σημαντικό για τον κατασκευαστικό κλάδο να υποστηρίξει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις πράσινες δεξιότητες, που θα τους οδηγήσει στο τέλος να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώσεις γύρω από την ενεργειακή αποδοτικότητα (EνΑπ) και τη διαχείριση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Read More

Η ειδικότητα “ECo-trainer” για τον κατασκευαστικό κλάδο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Το κονσόρτσιουμ του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers έχει σχεδιάσει μια νέα ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αναγνωριστεί από την ΕΕ.

Έντεκα εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία έχουν μόλις ολοκληρώσει τον τίτλο σπουδών του “ECo-trainer», μιας νέας ειδικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Bus.Trainers. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕνΑπ) και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), βασισμένο σε καινοτόμα εργαλεία για τους εκπαιδευτές που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, και μέσω αυτών την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία, και να τις μεταδώσουν στους εργάτες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο.

Read More

Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθετεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κατάρτιση των μαθητευομένων ποιότητας και αποτελεσματικό

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με ένα πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, το οποίο θα βοηθά τους νέους να εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας.

Η σύσταση ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση και προσόντα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με την εφαρμογή κοινών κριτηρίων για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μαθητείας, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναπτύσσουν και να προωθούν καλύτερα τα εθνικά τους συστήματα μαθητείας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας, Μπιζερί Πέτκοβ: «Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο κατόρθωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε συναντίληψη ως προς τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων μαθητείας. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την περαιτέρω στήριξη τόσο της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας όσο και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και της μετάβασης των ενηλίκων στην απασχόληση».

Read More

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου Bus.Trainers σχετικά με τις ελλείψεις σε ‘πράσινες’ δεξιότητες των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στον κατασκευαστικό κλάδο

Ένας από τους πέντε στόχους προτεραιότητας της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο άξονας “κλιματική αλλαγή και ενέργεια”, σηματοδοτεί αποφασιστικά τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια “πράσινη” οικονομία.

Πράγματι, από τις αρχικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη (20% μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 20% ΑΠΕ στην πρωτογενή ενέργεια και μία αύξηση 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας), ο στόχος έχει αλλάξει για το 2030 (τουλάχιστον 40% μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, τουλάχιστον 27% ΑΠΕ και 27% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας). Αυτές οι «δεσμεύσεις» μας οδηγούν σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα για το 2050, η οποία λαμβάνει υπόψη της περισσότερο το κλίμα και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια (80% μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, με ενδιάμεσο στόχο το 60% έως το 2024).

Read More

Μεθοδολογική ανάλυση των πράσινων δεξιοτήτων και μελέτη της ειδικότητας Bus.Trainer

Η τρίτη συνάντηση του έργου Bus.Trainers που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), επικεντρώθηκε στη μελέτη της ειδικότητας (ή ‘τίτλου σπουδών’) Bus.Trainer που έχει προταθεί για τον Ευρωπαϊκό κατασκευαστικό κλάδο καθώς και στη μεθοδολογική ανάλυση των «πράσινων» δεξιοτήτων με σκοπό την επίτευξή του.

Read More

Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Πορτογαλία διαδίδουν την πρωτοβουλία BUILD UP Skills στο πλαίσιο του Bus.Trainers, στη Λισαβόνα

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης του έργου που διεξήχθη στη Λισαβόνα, εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο Bus.Trainers συμμετείχαν και σε μια συνεδρία ανταλλαγής ιδεών σχετικά με τα έργα BUILD UP Skills που υλοποιήθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, σε συνεργασία με τους πορτογάλους εταίρους και συγκεκριμένα το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG).

Στις 18 Μαΐου, περισσότερα από 60 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε το έργο Bus.Trainers, καθώς και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες από το νότο της Ευρώπης που έχουν σχέση με τις «πράσινες» δεξιότητες, ειδικά όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ, για τους εκπαιδευτές στον τομέα των κατασκευών.

Read More

Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers, στη Μαδρίτη

Στην αρχή του Ευρωπαϊκού έργου Bus.trainers οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις κύριες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC) στη Μαδρίτη, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016. Ο διευθυντής του Ιδρύματος, κος José Antonio Viejo, χαιρέτισε τους δεκατέσσερις εκπροσώπους των μελών της κοινοπραξίας, και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον συντονιστή του έργου από το FLC κο Javier González, ο οποίος συντόνισε τη συνάντηση μαζί με την υπεύθυνη για το έργο ερευνήτρια, κα Beatriz Oliete, και την οικονομική υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κα Elena Novillo.

Read More