Το Bus.Trainers εγκαινιάζει στη Μαδρίτη τον Ευρωπαϊκό τίτλο σπουδών «ο Eco-Trainer στον κατασκευαστικό κλάδο»

Αυτή τη Δευτέρα, φιλοξενήθηκε στην έδρα του CNC η παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης ικανοτήτων με τίτλο «Eco-Trainer», που έχει στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των τομεακών εκπαιδευτών, ως ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση των προσόντων. Περισσότεροι από 70 επαγγελματίες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των εκπροσώπων των εταιρειών, των κέντρων κατάρτισης και των εργαζομένων, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, κατάρτισης και στρατηγικής στον Ευρωπαϊκό τομέα, καθώς και ομιλίες εκπρόσωπων από υπουργεία.

Read More


Οι εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης ασχολήθηκαν με θέματα κατάρτισης και με τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον ‘Eco-trainer στον κατασκευαστικό κλάδο’

Οι εταίροι συναντήθηκαν για τελευταία φορά για να ασχοληθούν με το κλείσιμο του έργου. Όλα τα μέρη της εταιρικής συνεργασίας  συναντήθηκαν στις 27 και 28 Ιανουαρίου στην έδρα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Κατασκευών (Confederación Nacional de la Construcción -CNC) για να αξιολογήσουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης των «Eco-Trainers» ώστε αυτό να ενισχυθεί σε σημεία που είναι απαραίτητο.

Read More


Η εταιρική συνεργασία επικυρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Eco.Trainers” για τους εκπαιδευτές, κατά τη διάρκεια της όγδοης συνάντησης στη Βαλένθια

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του “Bus.Trainers” συναντήθηκαν στη Βαλένθια, προσκεκλημένοι από το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC), για να πραγματοποιήσουν την όγδοη συνάντηση του έργου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη δοκιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος των εκπαιδευτών στις περιβαλλοντικές δεξιότητες και στην Ευρωπαϊκή επικύρωσή του.

Read More


Οι εταίροι συζητούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των “Eco.Trainers” στην έβδομη συνάντηση εταιρικής συνεργασίας

Η ιταλική πόλη της Φλωρεντίας, που αποτελεί το λίκνο της Αναγέννησης, φιλοξένησε την έβδομη συνάντηση της εταιρικής συνεργασίας “Bus.Trainers” η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil). Κατά τη διάρκεια της 8ης και 9ης Μαΐου όλη η κοινοπραξία συζήτησε το σύστημα προσόντων και το πρόγραμμα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου σε θεματικές που αφορούν τις «περιβαλλοντικές» δεξιότητες (ενεργειακή αποδοτικότητα, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμη κατασκευή).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας συζητήθηκαν οι βασικοί δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των προσόντων των “Eco.Trainers”. Επιπλέον, ανέλυσαν την τεχνολογική διαδικασία του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση των οικολογικών ικανοτήτων καθώς και τις απαιτήσεις και τα μέσα της πλατφόρμας κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, ο εταίρος από την Βαλένθια, το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC), ειδικός στη ρομποτική και την πληροφορική, παρουσίασε στους εταίρους την εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.

Συμφώνησαν επίσης για τα κύρια σημεία της πλατφόρμας όπου θα φιλοξενηθεί το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC) μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους αποφάσισαν το σύστημα αξιολόγησης που θα ελέγχει τις τομεακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, για να επιτύχει την αριστεία της κατάρτισης και να είναι σε θέση να καθορίσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους σπουδαστές και τους επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών. Έτσι, το μάθημα θα εξασφαλιστεί από ένα Ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης.

 Ημερίδα

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil) παρουσίασε το Ευρωπαϊκό έργο στο ιταλικό κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας, οι ομιλητές ανέλυσαν τις περιβαλλοντικές δεξιότητες που χρειάζονται να βελτιωθούν στον κατασκευαστικό κλάδο στην παρούσα χρονική στιγμή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ενίσχυση της γνώσης στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στα αποτελεσματικά υλικά και στις μεθόδους κατασκευής, αποτελεί το απαραίτητο βήμα για την επίτευξη ενός βιώσιμου τομέα που θα βρίσκεται στο προσκήνιο.

φωτογραφίες


Η εταιρική συνεργασία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στη Λισαβόνα

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση του έργου “Bus.Trainers” στη Λισαβόνα με την παρουσία αντιπροσώπων των εταίρων από τη Μάλτα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου (Cenfic), ο οποίος διοργάνωσε και μία ημερίδα σε συνεργασία με τον συντονιστή εταίρο, το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC).

Read More


Το Bus.Trainers γιόρτασε την πέμπτη εταιρική συνάντηση στη Μάλτα

Το Μπίργκου της Μάλτας επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή κοινοπραξία για να γιορτάσει την πέμπτη συνάντηση του έργου “Bus.Trainers”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στο έργο αυτό, από τις χώρες Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

Read More


Η ειδικότητα “ECo-trainer” για τον κατασκευαστικό κλάδο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Το κονσόρτσιουμ του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers έχει σχεδιάσει μια νέα ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αναγνωριστεί από την ΕΕ.

Έντεκα εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία έχουν μόλις ολοκληρώσει τον τίτλο σπουδών του “ECo-trainer», μιας νέας ειδικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Bus.Trainers. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕνΑπ) και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), βασισμένο σε καινοτόμα εργαλεία για τους εκπαιδευτές που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, και μέσω αυτών την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία, και να τις μεταδώσουν στους εργάτες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο.

Read More


Μεθοδολογική ανάλυση των πράσινων δεξιοτήτων και μελέτη της ειδικότητας Bus.Trainer

Η τρίτη συνάντηση του έργου Bus.Trainers που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), επικεντρώθηκε στη μελέτη της ειδικότητας (ή ‘τίτλου σπουδών’) Bus.Trainer που έχει προταθεί για τον Ευρωπαϊκό κατασκευαστικό κλάδο καθώς και στη μεθοδολογική ανάλυση των «πράσινων» δεξιοτήτων με σκοπό την επίτευξή του.

Read More


Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Πορτογαλία διαδίδουν την πρωτοβουλία BUILD UP Skills στο πλαίσιο του Bus.Trainers, στη Λισαβόνα

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης του έργου που διεξήχθη στη Λισαβόνα, εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο Bus.Trainers συμμετείχαν και σε μια συνεδρία ανταλλαγής ιδεών σχετικά με τα έργα BUILD UP Skills που υλοποιήθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, σε συνεργασία με τους πορτογάλους εταίρους και συγκεκριμένα το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG).

Στις 18 Μαΐου, περισσότερα από 60 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε το έργο Bus.Trainers, καθώς και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες από το νότο της Ευρώπης που έχουν σχέση με τις «πράσινες» δεξιότητες, ειδικά όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ, για τους εκπαιδευτές στον τομέα των κατασκευών.

Read More


Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers, στη Μαδρίτη

Στην αρχή του Ευρωπαϊκού έργου Bus.trainers οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις κύριες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC) στη Μαδρίτη, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016. Ο διευθυντής του Ιδρύματος, κος José Antonio Viejo, χαιρέτισε τους δεκατέσσερις εκπροσώπους των μελών της κοινοπραξίας, και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον συντονιστή του έργου από το FLC κο Javier González, ο οποίος συντόνισε τη συνάντηση μαζί με την υπεύθυνη για το έργο ερευνήτρια, κα Beatriz Oliete, και την οικονομική υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κα Elena Novillo.

Read More