Το Bus.Trainers εγκαινιάζει στη Μαδρίτη τον Ευρωπαϊκό τίτλο σπουδών «ο Eco-Trainer στον κατασκευαστικό κλάδο»

Αυτή τη Δευτέρα, φιλοξενήθηκε στην έδρα του CNC η παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης ικανοτήτων με τίτλο «Eco-Trainer», που έχει στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των τομεακών εκπαιδευτών, ως ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση των προσόντων. Περισσότεροι από 70 επαγγελματίες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των εκπροσώπων των εταιρειών, των κέντρων κατάρτισης και των εργαζομένων, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, κατάρτισης και στρατηγικής στον Ευρωπαϊκό τομέα, καθώς και ομιλίες εκπρόσωπων από υπουργεία.

Read More


Η εταιρική συνεργασία επικυρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Eco.Trainers” για τους εκπαιδευτές, κατά τη διάρκεια της όγδοης συνάντησης στη Βαλένθια

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του “Bus.Trainers” συναντήθηκαν στη Βαλένθια, προσκεκλημένοι από το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC), για να πραγματοποιήσουν την όγδοη συνάντηση του έργου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη δοκιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος των εκπαιδευτών στις περιβαλλοντικές δεξιότητες και στην Ευρωπαϊκή επικύρωσή του.

Read More


Συνδέοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Build up Skills (BuS)” και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργάνωσαν ένα σεμινάριο υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου “Bus.Trainers”. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα και ο τίτλος του ήταν «Το έργο BuS.Trainers, η σύνδεση του με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Build up Skills και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών». Οι 20 συμμετέχοντες προήλθαν από την Βιομηχανία Αλουμινίου και η επαγγελματική τους εστίαση είναι στην καινοτομία και την κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα.

Read More


Οι εταίροι συζητούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των “Eco.Trainers” στην έβδομη συνάντηση εταιρικής συνεργασίας

Η ιταλική πόλη της Φλωρεντίας, που αποτελεί το λίκνο της Αναγέννησης, φιλοξένησε την έβδομη συνάντηση της εταιρικής συνεργασίας “Bus.Trainers” η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil). Κατά τη διάρκεια της 8ης και 9ης Μαΐου όλη η κοινοπραξία συζήτησε το σύστημα προσόντων και το πρόγραμμα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου σε θεματικές που αφορούν τις «περιβαλλοντικές» δεξιότητες (ενεργειακή αποδοτικότητα, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμη κατασκευή).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας συζητήθηκαν οι βασικοί δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των προσόντων των “Eco.Trainers”. Επιπλέον, ανέλυσαν την τεχνολογική διαδικασία του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση των οικολογικών ικανοτήτων καθώς και τις απαιτήσεις και τα μέσα της πλατφόρμας κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, ο εταίρος από την Βαλένθια, το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC), ειδικός στη ρομποτική και την πληροφορική, παρουσίασε στους εταίρους την εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.

Συμφώνησαν επίσης για τα κύρια σημεία της πλατφόρμας όπου θα φιλοξενηθεί το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC) μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους αποφάσισαν το σύστημα αξιολόγησης που θα ελέγχει τις τομεακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, για να επιτύχει την αριστεία της κατάρτισης και να είναι σε θέση να καθορίσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους σπουδαστές και τους επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών. Έτσι, το μάθημα θα εξασφαλιστεί από ένα Ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης.

 Ημερίδα

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil) παρουσίασε το Ευρωπαϊκό έργο στο ιταλικό κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας, οι ομιλητές ανέλυσαν τις περιβαλλοντικές δεξιότητες που χρειάζονται να βελτιωθούν στον κατασκευαστικό κλάδο στην παρούσα χρονική στιγμή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ενίσχυση της γνώσης στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στα αποτελεσματικά υλικά και στις μεθόδους κατασκευής, αποτελεί το απαραίτητο βήμα για την επίτευξη ενός βιώσιμου τομέα που θα βρίσκεται στο προσκήνιο.

φωτογραφίες


Το Bus.Trainers γιόρτασε την πέμπτη εταιρική συνάντηση στη Μάλτα

Το Μπίργκου της Μάλτας επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή κοινοπραξία για να γιορτάσει την πέμπτη συνάντηση του έργου “Bus.Trainers”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στο έργο αυτό, από τις χώρες Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

Read More


Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema)

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Ενεργειακών Κέντρων του IEE, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με χρηματοδότηση που έλαβε από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe – IEE), μαζί με άλλους δημόσιους οργανισμούς της Μάλτας.

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, το Miema έχει υλοποιήσει περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά έργα στο πεδίο της αειφόρου ενέργειας, σε ένα φάσμα διαφορετικών προγραμμάτων. Οι μηχανικοί του έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμους ενεργειακούς ελέγχους και έχουν παράσχει συμβουλές για ζητήματα καθαρής ενέργειας σε τοπικά συμβούλια και άλλους δημόσιους φορείς. Ορισμένα από τα έργα τους, μεταξύ άλλων, αφορούσαν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 35 νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (Elih-Med), την απονομή του ευρωπαϊκού βραβείου ενέργειας σε τέσσερα τοπικά συμβούλια της Μάλτας (MEDEEA), την ανάπτυξη κύκλων κατάρτισης στον τομέα της ενέργειας (BUS-High, BUS-Trainers, SEOP, EHCmap, Eneplan, Eresplan) και την εφαρμογή ενός πιλοτικού δικτύου έξυπνης ενέργειας (Empower). Επί του παρόντος, το Miema έχει έργα χρηματοδοτούμενα μέσω των προγραμμάτων INTERREG EUROPE, INTERREG MED, Horizon 2020 και Erasmus+.

Κατόπιν της μετεγκατάστασης του Miema από τους χώρους του Πανεπιστημίου της Μάλτας στη Βαλέτα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ευρύτερων ζητημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ανάπτυξης μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Διεύθυνση: 9C, Mikiel Anton Vassalli Street, Valletta (Malta).
Ιστοσελίδα: http://miema.org
Ε-mail επικοινωνίας: info@miema.org


Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo (GBC)

Tο Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo ιδρύθηκε με δημόσια πράξη στις 20 Δεκεμβρίου του 1999, με σκοπό την προώθηση των εμπορικών συμφερόντων των εμπορικών φορέων του Gozo.

Το Επιμελητήριο διοικείται από ένα Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Μελών και άλλα μέλη που εκπροσωπούν τα διάφορα τμήματα, καθώς και έναν Εκτελεστικό Διευθυντή.

Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου της Μάλτας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του GBC και ένας εκπρόσωπος του GBC είναι μέλος του Συμβουλίου του MCOCE.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo είναι εταιρικό μέλος του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου της Μάλτας, τακτικό μέλους του Δικτύου των νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur) και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του νησιωτικού τουρισμού.

Διεύθυνση: 27, Republic Street, Victoria VCT 1014, Gozo (Malta).
Ιστοσελίδα: http://www.gozobusinesschamber.org/
Εmail επικοινωνίας: info@gozobusinesschamber.org


Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://www.imegsevee.gr


Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 («Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας») και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του.

Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.

Ο κύριος στόχος του είναι η έρευνα και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και της Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η υποστήριξη συναφών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

Το Κέντρο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού καθώς και του ΣΕΒ -Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα επιστημονικό επιτελείο 120 και πλέον επιστημόνων, έμπειρων και εξειδικευμένων στους τομείς που δραστηριοποιείται. Η οργανωτική του δομή αποτελείται από τις εξής μονάδες: τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, και τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού. Ακόμα διαθέτει δύο ανεξάρτητα γραφεία, το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας και τη Νομική Υπηρεσία.

Διεύθυνση: 19ο Χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττικής.
Ιστοσελίδα: http://www.cres.gr/
Ε-mail επικοινωνίας: cres@cres.gr


Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG)

Το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG) είναι ένα ίδρυμα Έρευνας και Ανάπτυξης που εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην αειφόρο έρευνα μέσω της δημιουργίας γνώσεων στην πορτογαλική επικράτεια.

Ταυτόχρονα, επεκτεινόμενο διεθνώς εγγυάται την ικανοποιητική ανταπόκριση στις ανάγκες του επιχειρηματικού τομέα στους τομείς αρμοδιότητάς του. Προάγει την επιστήμη στην ενέργεια και τη γεωλογία, με σκοπό την εφαρμογή της σε ανταγωνιστικές προηγμένες λύσεις.

Το LNEG θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών τις ικανότητες του ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας, προωθώντας τη δημιουργία νέων εθνικών και διεθνών συμμαχιών, με έμφαση σε αυτές με τη βιομηχανία, την κεντρική διοίκηση και άλλους φορείς-εταίρους από το εθνικό και διεθνές επιστημονικό σύστημα.

Το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας εργάζεται ενεργά για την αλληλεπίδραση με την κοινωνία, με παρέμβαση στους τομείς της Ενέργειας και της Γεωλογίας, βοηθώντας την κυβέρνηση στις δημόσιες πολιτικές.

Διεύθυνση: Estrada do Paço do Lumiar, 22 1649-038 Λισαβόνα (Πορτογαλία).
Ιστοσελίδα: http://www.lneg.pt/
Ε-mail επικοινωνίας: info@lneg.es