Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Eco.Trainers» είναι διαθέσιμο για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη των οικολογικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών» διατίθεται στα αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά και πορτογαλικά. Πρόκειται για μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και για την αξιολόγηση της γνώσης που αποκτάται και που υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης.

Read More


Είναι διαθέσιμο το φυλλάδιο του έργου Bus.Trainers

Μέσω του φυλλαδίου που περιγράφει το έργο Bus.Trainers, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιληφθεί, με απλό και κατανοητό τρόπο, γιατί είναι σημαντικό για τον κατασκευαστικό κλάδο να υποστηρίξει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις πράσινες δεξιότητες, που θα τους οδηγήσει στο τέλος να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώσεις γύρω από την ενεργειακή αποδοτικότητα (EνΑπ) και τη διαχείριση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Read More


Η ειδικότητα “ECo-trainer” για τον κατασκευαστικό κλάδο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Το κονσόρτσιουμ του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers έχει σχεδιάσει μια νέα ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αναγνωριστεί από την ΕΕ.

Έντεκα εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία έχουν μόλις ολοκληρώσει τον τίτλο σπουδών του “ECo-trainer», μιας νέας ειδικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Bus.Trainers. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕνΑπ) και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), βασισμένο σε καινοτόμα εργαλεία για τους εκπαιδευτές που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, και μέσω αυτών την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία, και να τις μεταδώσουν στους εργάτες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο.

Read More


Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου Bus.Trainers σχετικά με τις ελλείψεις σε ‘πράσινες’ δεξιότητες των εκπαιδευτών της ΕΕΚ στον κατασκευαστικό κλάδο

Ένας από τους πέντε στόχους προτεραιότητας της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο άξονας “κλιματική αλλαγή και ενέργεια”, σηματοδοτεί αποφασιστικά τη στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια “πράσινη” οικονομία.

Πράγματι, από τις αρχικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη (20% μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 20% ΑΠΕ στην πρωτογενή ενέργεια και μία αύξηση 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας), ο στόχος έχει αλλάξει για το 2030 (τουλάχιστον 40% μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, τουλάχιστον 27% ΑΠΕ και 27% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας). Αυτές οι «δεσμεύσεις» μας οδηγούν σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα για το 2050, η οποία λαμβάνει υπόψη της περισσότερο το κλίμα και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια (80% μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, με ενδιάμεσο στόχο το 60% έως το 2024).

Read More