Το Bus.Trainers εγκαινιάζει στη Μαδρίτη τον Ευρωπαϊκό τίτλο σπουδών «ο Eco-Trainer στον κατασκευαστικό κλάδο»

Αυτή τη Δευτέρα, φιλοξενήθηκε στην έδρα του CNC η παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης ικανοτήτων με τίτλο «Eco-Trainer», που έχει στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των τομεακών εκπαιδευτών, ως ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση των προσόντων. Περισσότεροι από 70 επαγγελματίες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των εκπροσώπων των εταιρειών, των κέντρων κατάρτισης και των εργαζομένων, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, κατάρτισης και στρατηγικής στον Ευρωπαϊκό τομέα, καθώς και ομιλίες εκπρόσωπων από υπουργεία.

Read More