Η εταιρική συνεργασία επικυρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Eco.Trainers” για τους εκπαιδευτές, κατά τη διάρκεια της όγδοης συνάντησης στη Βαλένθια

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του “Bus.Trainers” συναντήθηκαν στη Βαλένθια, προσκεκλημένοι από το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC), για να πραγματοποιήσουν την όγδοη συνάντηση του έργου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη δοκιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος των εκπαιδευτών στις περιβαλλοντικές δεξιότητες και στην Ευρωπαϊκή επικύρωσή του.

Read More