Συνδέοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Build up Skills (BuS)” και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργάνωσαν ένα σεμινάριο υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου “Bus.Trainers”. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα και ο τίτλος του ήταν «Το έργο BuS.Trainers, η σύνδεση του με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Build up Skills και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών». Οι 20 συμμετέχοντες προήλθαν από την Βιομηχανία Αλουμινίου και η επαγγελματική τους εστίαση είναι στην καινοτομία και την κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα.

Read More