Η εταιρική συνεργασία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στη Λισαβόνα

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η έκτη συνάντηση του έργου “Bus.Trainers” στη Λισαβόνα με την παρουσία αντιπροσώπων των εταίρων από τη Μάλτα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου (Cenfic), ο οποίος διοργάνωσε και μία ημερίδα σε συνεργασία με τον συντονιστή εταίρο, το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC).

Read More