Η ειδικότητα “ECo-trainer” για τον κατασκευαστικό κλάδο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019

Το κονσόρτσιουμ του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers έχει σχεδιάσει μια νέα ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα αναγνωριστεί από την ΕΕ.

Έντεκα εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία έχουν μόλις ολοκληρώσει τον τίτλο σπουδών του “ECo-trainer», μιας νέας ειδικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Bus.Trainers. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη κατάρτιση σε συγκεκριμένες δεξιότητες στην ενεργειακή αποδοτικότητα (ΕνΑπ) και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), βασισμένο σε καινοτόμα εργαλεία για τους εκπαιδευτές που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, και μέσω αυτών την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία, και να τις μεταδώσουν στους εργάτες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο.

Read More