Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema)

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Ενεργειακών Κέντρων του IEE, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με χρηματοδότηση που έλαβε από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe – IEE), μαζί με άλλους δημόσιους οργανισμούς της Μάλτας.

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, το Miema έχει υλοποιήσει περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά έργα στο πεδίο της αειφόρου ενέργειας, σε ένα φάσμα διαφορετικών προγραμμάτων. Οι μηχανικοί του έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμους ενεργειακούς ελέγχους και έχουν παράσχει συμβουλές για ζητήματα καθαρής ενέργειας σε τοπικά συμβούλια και άλλους δημόσιους φορείς. Ορισμένα από τα έργα τους, μεταξύ άλλων, αφορούσαν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 35 νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (Elih-Med), την απονομή του ευρωπαϊκού βραβείου ενέργειας σε τέσσερα τοπικά συμβούλια της Μάλτας (MEDEEA), την ανάπτυξη κύκλων κατάρτισης στον τομέα της ενέργειας (BUS-High, BUS-Trainers, SEOP, EHCmap, Eneplan, Eresplan) και την εφαρμογή ενός πιλοτικού δικτύου έξυπνης ενέργειας (Empower). Επί του παρόντος, το Miema έχει έργα χρηματοδοτούμενα μέσω των προγραμμάτων INTERREG EUROPE, INTERREG MED, Horizon 2020 και Erasmus+.

Κατόπιν της μετεγκατάστασης του Miema από τους χώρους του Πανεπιστημίου της Μάλτας στη Βαλέτα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση ευρύτερων ζητημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ανάπτυξης μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Διεύθυνση: 9C, Mikiel Anton Vassalli Street, Valletta (Malta).
Ιστοσελίδα: http://miema.org
Ε-mail επικοινωνίας: info@miema.org