Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG)

Το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG) είναι ένα ίδρυμα Έρευνας και Ανάπτυξης που εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στοχεύοντας στην αειφόρο έρευνα μέσω της δημιουργίας γνώσεων στην πορτογαλική επικράτεια.

Ταυτόχρονα, επεκτεινόμενο διεθνώς εγγυάται την ικανοποιητική ανταπόκριση στις ανάγκες του επιχειρηματικού τομέα στους τομείς αρμοδιότητάς του. Προάγει την επιστήμη στην ενέργεια και τη γεωλογία, με σκοπό την εφαρμογή της σε ανταγωνιστικές προηγμένες λύσεις.

Το LNEG θέτει στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών τις ικανότητες του ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας, προωθώντας τη δημιουργία νέων εθνικών και διεθνών συμμαχιών, με έμφαση σε αυτές με τη βιομηχανία, την κεντρική διοίκηση και άλλους φορείς-εταίρους από το εθνικό και διεθνές επιστημονικό σύστημα.

Το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας εργάζεται ενεργά για την αλληλεπίδραση με την κοινωνία, με παρέμβαση στους τομείς της Ενέργειας και της Γεωλογίας, βοηθώντας την κυβέρνηση στις δημόσιες πολιτικές.

Διεύθυνση: Estrada do Paço do Lumiar, 22 1649-038 Λισαβόνα (Πορτογαλία).
Ιστοσελίδα: http://www.lneg.pt/
Ε-mail επικοινωνίας: info@lneg.es