Εθνική Ένωση Κατασκευαστών (Ance)

Η Εθνική Ένωση Κατασκευαστών ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1946, ημερομηνία κατά την οποία η Συντακτική Συνέλευση, που απαρτίζονταν από εκπροσώπους από όλες σχεδόν τις τοπικές και περιφερειακές ενώσεις που αντιπροσωπεύουν τους επιχειρηματίες του κλάδου της χώρας, αποφάσισε το όνομα του Συλλόγου και ενέκρινε το Καταστατικό του.

Η Ance αποτελείται από περίπου 20.000 ιδιωτικές εταιρείες, που ειδικεύονται στα δημόσια έργα, τον οικιστικό τομέα, τα εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση των κατασκευών και την εξειδικευμένη επεξεργασία.

Το συλλογικό σύστημα καλύπτει όλη την επικράτεια και χωρίζεται σε 102 τοπικές ενώσεις και 20 περιφερειακές οργανώσεις.

Η Ance κατευθύνει τη δράση της στην προώθηση και ενίσχυση των επιχειρηματικών αξιών και του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού του κλάδου των κατασκευών και της εφοδιαστικής αλυσίδας του, και συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών συμφερόντων της χώρας.

Διεύθυνση: Via Guattani, 16. 00161 Roma (Italia).
Ιστοσελίδα: www.ance.it
Ε-mail επικοινωνίας: info@ance.it