Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC)

Το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές δραστηριοποιείται από το 1992 για να παρέχει στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους τους πόρους που καθιστούν δυνατό έναν πιο επαγγελματικό, ασφαλέστερο, πιο εξειδικευμένο και προσανατολισμένο στο μέλλον τομέα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η κοινή μη κερδοσκοπική οντότητα από την Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών (CNC), τον φορέα CCOO για τις Κατασκευές και τις Υπηρεσίες και την Ομοσπονδία Βιομηχανίας, Κατασκευών και Γεωργίας (UGT- FICA).

Το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές αποτελεί έναν οργανισμό αναφοράς στον τομέα του και ένα βασικό σύμμαχο για την εργασία και το μέλλον των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, σε θέματα όπως η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, η κατάρτιση, η καινοτομία, η αειφορία και οι νέες τεχνολογίες.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο περνούν κάθε χρόνο από τις αίθουσες του κοινού φορέα και εκπαιδεύονται στα 45 κέντρα κατάρτισης, μια προσφορά που συνίσταται σε περισσότερες από 400 ενέργειες κατάρτισης, τη συνεργασία περισσότερων από 1.500 εκπαιδευτών σε όλη την Ισπανία και τη συγγραφή περισσότερων από 100 εγχειριδίων από τον ίδιο τον οργανισμό για διάφορα θέματα του τομέα.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται σε δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα και είναι κατ’ εξοχήν πρακτική και υψηλής ποιότητας, έχοντας ως βασικούς στόχους την επανεκπαίδευση και την εξειδίκευση των εργατοτεχνιτών καθώς και το να συμβάλλει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Διεύθυνση: Rivas, 25, 28052 Μαδρίτη (Ισπανία).
Ιστοσελίδα: www.fundacionlaboral.org
Ε-mail επικοινωνίας: internationalprojects@fundacionlaboral.org