Το Bus.Trainers εγκαινιάζει στη Μαδρίτη τον Ευρωπαϊκό τίτλο σπουδών «ο Eco-Trainer στον κατασκευαστικό κλάδο»

Αυτή τη Δευτέρα, φιλοξενήθηκε στην έδρα του CNC η παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης ικανοτήτων με τίτλο «Eco-Trainer», που έχει στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των τομεακών εκπαιδευτών, ως ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση των προσόντων. Περισσότεροι από 70 επαγγελματίες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, των εκπροσώπων των εταιρειών, των κέντρων κατάρτισης και των εργαζομένων, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, κατάρτισης και στρατηγικής στον Ευρωπαϊκό τομέα, καθώς και ομιλίες εκπρόσωπων από υπουργεία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το μάθημα για τους εκπαιδευτές σε θέματα κατασκευών, το οποίο διατίθεται στα Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά και Αγγλικά, και το οποίο περιλαμβάνει την αναγνώριση των προσόντων του «Eco-Trainer», το οποίο θα αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση των 200 διδακτικών ωρών, που αντιστοιχούν σε 8 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), αναγνωρισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο πρόεδρος του CNC και του Fundación Laboral, Juan Lazcano, επεσήμανε: «Εκτός από την υποβολή των εκθέσεων σχετικά με το έργο, θα θέλαμε να ασχοληθούμε μαζί με τους εκπροσώπους της διοίκησής μας, με τέτοια συναφή και επίκαιρα θέματα για τον κατασκευαστικό κλάδο όπως η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια μια και αποτελούν σημαντικό παράγοντα, μεταξύ άλλων, ο οποίος συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων στο σενάριο που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αυτό το σενάριο, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 το οποίο ξεχωρίζει και «αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο στόχο της να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κλίματος και του περιβάλλοντος, και σχεδιάζει έναν οδικό χάρτη με ορισμένα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει σύντομα, προκειμένου να επιτευχθεί ουδετερότητα του κλίματος στην ΕΕ το 2050 και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη με μεγαλύτερη απόδοση στη χρήση των πόρων, καθώς και μεγαλύτερη ενσωμάτωση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης στη χάραξη και στις δράσεις της πολιτικής της ΕΕ» εξήγησε ο Lazcano

 

Jornada Final de difusión
Αλλαγή του μοντέλου προς μια κυκλική οικονομία

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του Προγράμματος της Γενικής Υποδιεύθυνσης για τα Απόβλητα του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης, Raquel Gómez, τόνισε ότι «αν και πριν από μερικά χρόνια φαίνονταν ότι οι κατασκευές και το περιβάλλον δεν τα πήγαιναν πολύ καλά, σήμερα είναι καταδικασμένοι να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο «. Έχει επισημάνει ακόμα, το υφιστάμενο πρόβλημα: σύμφωνα με την Gómez, παράγουμε κατά μέσο όρο 2.500 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων, από τα οποία μόλις το ένα τρίτο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας παράγει το ένα τρίτο αυτών των, με 374 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων στην ΕΕ  να προέρχονται από τις κατασκευές και τις κατεδαφίσεις.

Λόγω αυτού του γεγονότος, η Raquel Gómez διαβεβαίωσε ότι: «αντιμετωπίζουμε μια αλλαγή μοντέλου κατανάλωσης προς μια κυκλική οικονομία, στην οποία είναι απαραίτητο να συντάξουμε ένα σχέδιο δράσης που να αντικατοπτρίζει μια πρόβλεψη για την αποδόμηση των ποιοτικών αποβλήτων, έτσι ώστε η ανακύκλωση να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική».

Δεσμευτικές Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Ο αναπληρωτής διευθυντής Αρχιτεκτονικής και Δόμησης του Υπουργείου Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικής ατζέντας, Luis Vega, έχει μελετήσει τις δεσμευτικές Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, που ξεκίνησαν το 2002, τονίζοντας την οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Παρατήρησε ότι «σύμφωνα με το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια, μέχρι το 2030 απαιτείται μια μείωση κατά 40% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς επίσης και μια βελτίωση κατά 32,5% στην ενεργειακή απόδοση και επιπρόσθετα η συμμετοχή των ΑΠΕ να ανέλθει στο 32%».

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050, αναμένεται από 2040 μια μείωση κατά 60% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ από για το 2050 αναμένεται μείωση 80% και συνεπώς απαιτείται να δημιουργηθεί ένα κτιριακό απόθεμα με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα «.

Η Carmen Prieto, επικεφαλής της Μονάδας Αξιολόγησης, Μελετών και Διαχείρισης Κατάρτισης του Fundae, εξήγησε την ανάγκη προώθησης της ενίσχυσης και της εκμάθησης των δεξιοτήτων για τις αειφόρες κατασκευές στην Επαγγελματική Κατάρτιση για την Απασχόληση

Ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), Domenico Campogrande, τόνισε ότι «ο κοινωνικός διάλογος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα», και συνεπώς πρέπει να ενισχυθούν οι Στρατηγικές Συμμαχίες για τη συμμετοχή όλων των παραγόντων, με έργα όπως το Bus.Trainers και το Construction Blueprint, τα οποία συντονίζονται από το Fundación Laboral de la Construcción, στο οποίο συμμετέχουν επίσης το FIEC και το CNC. Ανακοίνωσε ακόμη ότι για να επιτευχθεί μεγαλύτερη προβολή του τομέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνονται εργασίες για την προετοιμασία του  » Construction 2050 Alliance «.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιοποίηση

Ο Campogrande επισήμανε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Νέα Συμφωνία και την ψηφιοποίηση, με τη στενή της σχέση με την κυκλική οικονομία και τη Μοντελοποίηση των Κατασκευαστικών Πληροφοριών (BIM) -ως δύο από τους Ευρωπαϊκούς στόχους για την περίοδο 2019-2024. Εξήγησε ότι «και οι δύο αντιπροσωπεύουν πολλές νέες ευκαιρίες για τον τομέα, όχι μόνο από τη μεριά των επιχειρηματιών, αλλά και ως οδηγοί για την ελκυστικότητα του κλάδου για τους νέους και τις γυναίκες».

Ο γενικός διευθυντής του FIEC πιστεύει ότι «η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις χωρίς τον κατασκευαστικό κλάδο» και έχει ενθαρρύνει τη βιομηχανία: «πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μετάβαση ως μια μεγάλη ευκαιρία και να επενδύσουμε στον τομέα της κατάρτισης, ενώ είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τρεις βασικές πτυχές: το εθνικό πλαίσιο, η τομεακή προσέγγιση και οι συμπράξεις και οι συνεργασίες, τομείς στους οποίους οι κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο «. Με αυτή την έννοια, σύμφωνα με τον Campogrande, το στρατηγικό έργο «Construction Blueprint» προσπαθεί να συγκεντρώσει μαζί όλες τις συνέργειες.

Ο γενικός διευθυντής του Fundación Laboral de la Construcción, Enrique Corral, παρουσίασε μια αξιολόγηση των έργων στα οποία έχει συμμετάσχει η Ισπανία τα οποία έχουν σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τα προσόντα των εργαζομένων στον τομέα: «το 2012 δεκατρείς ευρωπαϊκές χώρες ανέπτυξαν πρωτοβουλίες για τις προκλήσεις του 2020, που αργότερα συνδέθηκαν με την ατζέντα των Ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και τη συμμαχία για τις τομεακές δεξιότητες, το  Build Up Skills (2011-2013) και το Build 2020  2020 (2013-2016), το οποίο σήμερα συνεχίζουμε με το Build 2020+ (2018-2021)». Σήμερα το Fundación Laboral συντονίζει επίσης το έργο Construction Blueprint  που ανήκει στο στρατηγικό πλαίσιο για τις Ευρωπαϊκές Ικανότητες στον κατασκευαστικό τομέα.

«Ο τομέας βρίσκεται σε πλήρη μετασχηματισμό, υπάρχει ζήτηση για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και θα  πρέπει να προβλέψουμε ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα του τομέα προσελκύοντας νέους και γυναίκες, ώστε να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα της προσφερόμενης Βασικής και Ενδιάμεσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και να επιταχύνουμε το Σύστημα Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους εργαζόμενους», κατέληξε ο  Corral.

Η εταιρική συνεργασία του Bus.Trainers

Εκπρόσωποι των έντεκα εταίρων από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, παρουσίασαν τις εργασίες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών της Συμμαχίας, με συντονιστή τον εταίρο Fundación Laboral de la Construcción, με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus +.

Οι εταίροι τόνισαν την επιτυχία της αναγνώρισης της πιστοποίηση των ικανοτήτων του ‘Eco-Trainer’ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τον απώτερο στόχο της αύξησης της ανταγωνιστικότητας στον κατασκευαστικό τομέα, χάρη στη μεταφορά αυτών των νέων δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές στους τωρινούς και στους μελλοντικούς εργαζομένους.

Αυτή η πιστοποίηση έχει ενσωματωθεί στα εθνικά συστήματα κατάρτισης της Μάλτας και της Πορτογαλίας, ενώ στις άλλες χώρες της εταιρικής σχέσης θα είναι οι ίδιοι οι οργανισμοί αυτοί που θα ενσωματώσουν τον τίτλο σπουδών στο πρόγραμμα σπουδών τους. Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα μαθήματα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: ecotrainers.eu

 

Το ‘Eco-Trainer’ είναι ένα ελεύθερο και ανοικτό πρόγραμμα κατάρτισης, δομημένο σε οκτώ σπονδύλους (25 ώρες ο καθένας) και παρουσιάζει: τις αειφόρες κατασκευές, την πιστοποίηση και τη σήμανση, τα υλικά, την αποδόμηση, την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , την ανάλυση του κύκλου ζωής καθώς και παιδαγωγικά θέματα.

Οι εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης ασχολήθηκαν με θέματα κατάρτισης και με τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον ‘Eco-trainer στον κατασκευαστικό κλάδο’