Το Bus.Trainers γιόρτασε την πέμπτη εταιρική συνάντηση στη Μάλτα

Το Μπίργκου της Μάλτας επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή κοινοπραξία για να γιορτάσει την πέμπτη συνάντηση του έργου “Bus.Trainers”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στο έργο αυτό, από τις χώρες Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

Οι Μαλτέζοι εταίροι, η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo (GBC), διοργάνωσαν μαζί με τον συντονιστή εταίρο, το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC), την εταιρική συνάντηση και την ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα και στα Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου».

Χρειάστηκαν τρεις ημέρες εργασίας αφιερωμένες κυρίως στην παρουσίαση και συζήτηση των μέσων κατάρτισης που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους όσον αφορά τις ικανότητες που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, η ομάδα επικεντρώθηκε σε θέματα διαχείρισης του έργου και στην ανάπτυξη των διαφόρων φάσεών του, με έμφαση στα πολυμέσα και στις οδηγίες εφαρμογής του συστήματος προσόντων Bus.Trainers (σύστημα διαπίστευσης των οικολογικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών του κλάδου των κατασκευών).

Προσόντα εκπαιδευτών στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα και στα Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τέλος, στις 9 Νοεμβρίου, η εταιρική συνεργασία πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα και στα Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου». Η ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι ινστιτούτων του κατασκευαστικού κλάδου της Μάλτας καθώς και λοιποί εκπρόσωποι του κλάδου και άλλοι ενδιαφερόμενοι, επικεντρώθηκε στη σημασία της κατάρτισης των εκπαιδευτών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEK) του κλάδου των κατασκευών στις «πράσινες» δεξιότητες (συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) για την μεταγενέστερη μετάδοση των γνώσεων και δεξιοτήτων στους σπουδαστές της αρχικής και συνεχιζόμενης ΕΕΚ.

Η εταιρική συνεργασία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στη Λισαβόνα
Είναι διαθέσιμο το φυλλάδιο του έργου Bus.Trainers