Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Eco.Trainers» είναι διαθέσιμο για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη των οικολογικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών» διατίθεται στα αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά και πορτογαλικά. Πρόκειται για μια ανοικτή διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης για την κατάρτιση των εκπαιδευτών και για την αξιολόγηση της γνώσης που αποκτάται και που υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ σπονδύλους που θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τις γνώσεις των εκπαιδευτών στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των «πράσινων» υλικών, της διαχείρισης των αποβλήτων και άλλων αειφόρων κατασκευαστικών τεχνικών, καθώς και την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτές του κλάδου, βελτιώνοντας τις διδακτικές τους δεξιότητες:

  • Σπόνδυλος 1: Αειφόρες Κατασκευές.
  • Σπόνδυλος 2: Πιστοποίηση και σήμανση.
  • Σπόνδυλος 3: Υλικά.
  • Σπόνδυλος 4: Αποδόμηση.
  • Σπόνδυλος 5: Ενεργειακή απόδοση.
  • Σπόνδυλος 6: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • Σπόνδυλος 7: Κύκλος ζωής.
  • Σπόνδυλος 8: Παιδαγωγικά.

Αυτό το σύστημα προεπιλογής έχει αναπτυχθεί από δέκα από τους εταίρους της κοινοπραξίας (ενεργειακές υπηρεσίες, επιχειρηματικές οργανώσεις και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης), με το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (IRTIC) του Πανεπιστημίου της Βαλένθια να έχει επιφορτιστεί με την τεχνολογική υλοποίησή του σε στενή συνεργασία με τον συντονιστή του έργου, Fundación Laboral de la Construcción.

Από την κοινοπραξία δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε στη μετάβαση προς μια πιο αειφόρα οικονομία μέσω της βελτίωσης της ανταπόκρισης των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις ανταγωνιστικές ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων.

Οι εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης ασχολήθηκαν με θέματα κατάρτισης και με τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον ‘Eco-trainer στον κατασκευαστικό κλάδο’
Η εταιρική συνεργασία επικυρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Eco.Trainers” για τους εκπαιδευτές, κατά τη διάρκεια της όγδοης συνάντησης στη Βαλένθια