Συνδέοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Build up Skills (BuS)” και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργάνωσαν ένα σεμινάριο υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου “Bus.Trainers”. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα και ο τίτλος του ήταν «Το έργο BuS.Trainers, η σύνδεση του με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Build up Skills και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών». Οι 20 συμμετέχοντες προήλθαν από την Βιομηχανία Αλουμινίου και η επαγγελματική τους εστίαση είναι στην καινοτομία και την κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου χωρίστηκε σε τέσσερα τμήματα:

  • Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills (BUS GR – BUS UPSWING) και η συνέχειά της μέσω του έργου BuS.Trainers
  • Παρουσίαση του έργου «BuS.Trainers» – Στόχοι και επιτεύγματα
  • Το επάγγελμα του Αλουμινοσιδηροκατασκευαστή και η συμμετοχή του κλάδου σε όλα τα έργα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills
  • Η σημασία της ανάπτυξης των πράσινων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών από τον κατασκευαστικό κλάδο

Στην αρχή του σεμιναρίου παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης της πρωτοβουλίας “BuS” και η διαδρομή από το “BuS GR” στο “BuS.Trainers”, εξηγώντας στους συμμετέχοντες την αλληλουχία μεταξύ των έργων αυτών και τη σημασία τους. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το πρόγραμμα “Bus.Trainers” και οι κύριοι στόχοι και τα επιτεύγματά του. Επισημάνθηκε η συμμετοχή των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών και ιδιαίτερα του συνδικαλιστικού οργάνου που εκπροσωπεί τους εργοδότες που είναι η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ)» καθώς και τα οφέλη που έχουν μέσω της έμμεσης συμμετοχής τους στα Ευρωπαϊκά έργα. Τέλος, οι ανάγκες των εκπαιδευτών αναφορικά με τις νέες δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν στον οικολογικό (πράσινο) τομέα υποδείχθηκε ως το πιο κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση αλλά και για την ανάπτυξη της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Η εταιρική συνεργασία επικυρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Eco.Trainers” για τους εκπαιδευτές, κατά τη διάρκεια της όγδοης συνάντησης στη Βαλένθια
Οι εταίροι συζητούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των “Eco.Trainers” στην έβδομη συνάντηση εταιρικής συνεργασίας