Πόροι

Άλλες εκθέσεις

Έκθεση επάρκειας Χάρτης του κατασκευαστικού τομέα του έργου e-Detecta:

http://www.e-detecta.eu/web/downloads/06_Report_Competence_map_of_the_Construction_sector.pdf

Έκθεση διαμορφωτική χάρτη του κατασκευαστικού τομέα του έργου e-Detecta:

http://www.e-detecta.eu/web/downloads/07_Report_Formative_map_of_the_Construction_sector.pdf

Άλλα μαθήματα

Μαθήματα ενεργειακής αποκατάστασης και χρηματοδότησης του έργου Rehabilite:

http://rehabilite.eu/en/online-training/available-courses