Οι εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης ασχολήθηκαν με θέματα κατάρτισης και με τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον ‘Eco-trainer στον κατασκευαστικό κλάδο’

Οι εταίροι συναντήθηκαν για τελευταία φορά για να ασχοληθούν με το κλείσιμο του έργου. Όλα τα μέρη της εταιρικής συνεργασίας  συναντήθηκαν στις 27 και 28 Ιανουαρίου στην έδρα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Κατασκευών (Confederación Nacional de la Construcción -CNC) για να αξιολογήσουν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης των «Eco-Trainers» ώστε αυτό να ενισχυθεί σε σημεία που είναι απαραίτητο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τον εορτασμό της «Ημέρας Τελικής Διάδοσης του Bus.Trainers- Ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεξιοτήτων στον τομέα των κατασκευών», στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 70 επαγγελματίες του κλάδου, για την καθιέρωση ευρωπαϊκών προσόντων για εκπαιδευτές σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και αειφόρων κατασκευών, που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα Εργασίας Κατασκευών (Fundación Laboral de la Construcción) και ο ισπανικός εταίρος CNC, στα κεντρικά του γραφεία.

Οι εταίροι εκτός από τα τεχνικά και τα θέματα διαχείρισης του έργου με τα οποία ασχολήθηκαν, συζήτησαν ακόμα και για τη αειφορία των αποτελεσμάτων του έργου Bus.Trainers, συμφωνώντας να αναπτύξουν ένα Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ όλων των εταίρων ώστε να στηρίξουν τις δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τρία έτη ζωής του έργου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η καταλληλόλητα της κατάρτισης υπήρξε εξωτερική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες.

Η κοινοπραξία έχει ασπαστεί ως έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της, την ανάγκη να συνεργαστεί με άλλα έργα που ανήκουν στην Τομεακή Συμμαχία για τις Δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η αειφορία των έργων και των αποτελεσμάτων τους.

Το Bus.Trainers εγκαινιάζει στη Μαδρίτη τον Ευρωπαϊκό τίτλο σπουδών «ο Eco-Trainer στον κατασκευαστικό κλάδο»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Eco.Trainers" είναι διαθέσιμο για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών