Οι εταίροι συζητούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των “Eco.Trainers” στην έβδομη συνάντηση εταιρικής συνεργασίας

Η ιταλική πόλη της Φλωρεντίας, που αποτελεί το λίκνο της Αναγέννησης, φιλοξένησε την έβδομη συνάντηση της εταιρικής συνεργασίας “Bus.Trainers” η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil). Κατά τη διάρκεια της 8ης και 9ης Μαΐου όλη η κοινοπραξία συζήτησε το σύστημα προσόντων και το πρόγραμμα κατάρτισης για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου σε θεματικές που αφορούν τις «περιβαλλοντικές» δεξιότητες (ενεργειακή αποδοτικότητα, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμη κατασκευή).

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας συζητήθηκαν οι βασικοί δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των προσόντων των “Eco.Trainers”. Επιπλέον, ανέλυσαν την τεχνολογική διαδικασία του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση των οικολογικών ικανοτήτων καθώς και τις απαιτήσεις και τα μέσα της πλατφόρμας κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, ο εταίρος από την Βαλένθια, το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC), ειδικός στη ρομποτική και την πληροφορική, παρουσίασε στους εταίρους την εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.

Συμφώνησαν επίσης για τα κύρια σημεία της πλατφόρμας όπου θα φιλοξενηθεί το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Από την πλευρά του, το Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC) μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους αποφάσισαν το σύστημα αξιολόγησης που θα ελέγχει τις τομεακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, για να επιτύχει την αριστεία της κατάρτισης και να είναι σε θέση να καθορίσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τους σπουδαστές και τους επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών. Έτσι, το μάθημα θα εξασφαλιστεί από ένα Ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης.

 Ημερίδα

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil) παρουσίασε το Ευρωπαϊκό έργο στο ιταλικό κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας, οι ομιλητές ανέλυσαν τις περιβαλλοντικές δεξιότητες που χρειάζονται να βελτιωθούν στον κατασκευαστικό κλάδο στην παρούσα χρονική στιγμή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ενίσχυση της γνώσης στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στα αποτελεσματικά υλικά και στις μεθόδους κατασκευής, αποτελεί το απαραίτητο βήμα για την επίτευξη ενός βιώσιμου τομέα που θα βρίσκεται στο προσκήνιο.

φωτογραφίες

Συνδέοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Build up Skills (BuS)” και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών
Η εταιρική συνεργασία αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στη Λισαβόνα