Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC)

Το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC) είναι ένα πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο εξαρτώμενο από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και αποτελείται σήμερα από τέσσερις ερευνητικές ομάδες οι οποίες καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Από την ίδρυσή του στις αρχές της δεκαετίας του 90, το Ινστιτούτο επιδιώκει τη δημιουργία πλαισίων συνεργασίας τόσο με δημόσιους φορείς όσο και με ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και να φέρει την έρευνα στον επιχειρηματικό κόσμο. Το IRTIC αναπτύσσει κυρίως δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης εξειδικευμένων λύσεων, προωθώντας δράσεις που παρέχουν κάποιο όφελος στην κοινωνία. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως σε έργα και συμβάσεις για συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, εφαρμογές τηλεματικής για το κυκλοφοριακό και τις μεταφορές, γραφικά υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα, συστήματα για ένταξη των ΑμεΑ, προσομοίωση μηχανημάτων, υπηρεσίες δικτύου και ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και ψηφιακής επεξεργασία εικόνων.

Διεύθυνση: C/Professor José Beltrán 2, 46980, Paterna (Βαλένσια, Ισπανία).
Ιστοσελίδα: irtic.uv.es

Εθνική Ένωση Κατασκευαστών (Ance)
Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών (CNC)