Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Πορτογαλία διαδίδουν την πρωτοβουλία BUILD UP Skills στο πλαίσιο του Bus.Trainers, στη Λισαβόνα

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης του έργου που διεξήχθη στη Λισαβόνα, εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο Bus.Trainers συμμετείχαν και σε μια συνεδρία ανταλλαγής ιδεών σχετικά με τα έργα BUILD UP Skills που υλοποιήθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, σε συνεργασία με τους πορτογάλους εταίρους και συγκεκριμένα το Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG).

Στις 18 Μαΐου, περισσότερα από 60 άτομα παρευρέθηκαν στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε το έργο Bus.Trainers, καθώς και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες από το νότο της Ευρώπης που έχουν σχέση με τις «πράσινες» δεξιότητες, ειδικά όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ, για τους εκπαιδευτές στον τομέα των κατασκευών.

Η συνάντηση των εταίρων συνεχίστηκε στις 19 Μαΐου, όπου συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με το προφίλ του εκπαιδευτή στις πράσινες δεξιότητες, θέματα σχετικά με την ειδικότητα Bus.Trainer καθώς και με άλλα διαδικαστικά θέματα του έργου.

Ανακοινώθηκε επίσης η αρχή λειτουργίας της πλατφόρμας ecotrainers.eu, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες για την πρωτοβουλία, παρουσιάζοντας την πρόοδο και τα αποτελέσματα, ειδήσεις και προσεχή γεγονότα, καθώς και υλικά τεκμηρίωσης και πηγές. Επιπλέον, από αυτήν θα δίνεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle, στην οποία θα διδάσκονται τα μαθήματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για τους εκπαιδευτές του κατασκευαστικού κλάδου. Θα υπάρχει ακόμα πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτοαξιολόγησης και εξετάσεων, ώστε να λάβουν οι εκπαιδευτές την αναγκαία υψηλού επιπέδου κατάρτιση.

 

Galería de imágenes de la segunda reunión de socios
Μεθοδολογική ανάλυση των πράσινων δεξιοτήτων και μελέτη της ειδικότητας Bus.Trainer
Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers, στη Μαδρίτη