Η εταιρική συνεργασία επικυρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Eco.Trainers” για τους εκπαιδευτές, κατά τη διάρκεια της όγδοης συνάντησης στη Βαλένθια

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του “Bus.Trainers” συναντήθηκαν στη Βαλένθια, προσκεκλημένοι από το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC), για να πραγματοποιήσουν την όγδοη συνάντηση του έργου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη δοκιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος των εκπαιδευτών στις περιβαλλοντικές δεξιότητες και στην Ευρωπαϊκή επικύρωσή του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν την ανάγκη δημιουργίας συνεργιών με Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα αποτελέσματα και την εφαρμογή του σε άλλους Ευρωπαϊκούς τομείς ή αγορές αλλά και σε άλλες διαφορετικές από τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες.

Ο καθορισμός του συστήματος διαπίστευσης του προγράμματος κατάρτισης “Eco.Trainers” σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ήταν ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν. Η επίτευξη της επικύρωσης του προγράμματος κατάρτισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της πρωτοβουλίας. Για το σκοπό αυτό, ολόκληρη η εταιρική συνεργασία εργάζεται στην δημιουργία ενός Μνημονίου Κατανόησης (MoU), δηλαδή ενός εγγράφου γραμμένο αλλά και υπογεγραμμένο από όλους τους συμμετέχοντες φορείς ως μέρος της δέσμευσής τους να ενεργήσουν προς τον κοινό στόχο της κοινοπραξίας που είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι συνεργάτες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ρομποτικής του Πανεπιστημίου της Βαλένθια, όπου μπορούσαν να δοκιμάσουν προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας και να απολαύσουν τις προόδους και τις τελευταίες τομεακές εξελίξεις στην τεχνολογία.

Γκαλερί συναντήσεων

 

Ημερίδα

Το Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC) διοργάνωσε μια εκδήλωση διάδοσης για να παρουσιάσει την πρόοδο του έργου στο κοινό της Βαλένθια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι παρουσίασαν την δέσμευση τους για κατάρτιση, ως μία απαραίτητη κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση των τομεακών προσόντων και δεξιοτήτων των σημερινών επαγγελματιών. Ο κύριος στόχος είναι να εδραιωθεί ο κλάδος της κατασκευής ως μία ηγετική και βιώσιμη βιομηχανία.

Έκθεση εκδηλώσεων

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Eco.Trainers" είναι διαθέσιμο για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα των κατασκευών
Συνδέοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Build up Skills (BuS)” και τα οφέλη του κλάδου των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών