Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου Bus.Trainers, στη Μαδρίτη

Στην αρχή του Ευρωπαϊκού έργου Bus.trainers οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις κύριες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC) στη Μαδρίτη, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2016. Ο διευθυντής του Ιδρύματος, κος José Antonio Viejo, χαιρέτισε τους δεκατέσσερις εκπροσώπους των μελών της κοινοπραξίας, και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον συντονιστή του έργου από το FLC κο Javier González, ο οποίος συντόνισε τη συνάντηση μαζί με την υπεύθυνη για το έργο ερευνήτρια, κα Beatriz Oliete, και την οικονομική υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κα Elena Novillo.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση αποτέλεσαν σημείο εκκίνησης και πλαίσιο αναφοράς για την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη που συμμετέχουν στο έργο όσον αφορά τα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Εκτός αυτού, υπήρξε και μια συνεδρία για ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτής, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις προσωπικές και τις παιδαγωγικές δεξιότητες, αλλά και στις λεγόμενες «πράσινες» δεξιότητες που συνδέονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου προερχόμενοι από τους οργανισμούς: Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC), Εθνική Συνομοσπονδία κατασκευών (CNC)Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου της Βαλένθια (IRTIC-UV)Εθνική Ένωση Κατασκευαστών (Ance)Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό Τομέα (Formedil)Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αστικών Κατασκευών και Δημοσίων Έργων του Νότου (Cenfic)Εθνικό Εργαστήριο Ενέργειας και Γεωλογίας (LNEG)Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)Υπηρεσία Διαχείρισης Ευφυούς Ενέργειας της Μάλτας (Miema) και Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Gozo (GBC) ασχολήθηκαν δραστήρια και πρόθυμα με τις αρχικές εργασίες αυτής της πρωτοβουλίας δημιουργώντας διάφορες δυναμικές ομάδες.

Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Πορτογαλία διαδίδουν την πρωτοβουλία BUILD UP Skills στο πλαίσιο του Bus.Trainers, στη Λισαβόνα