Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών (CNC)

Η Εθνική Συνομοσπονδία κατασκευών (CNC) είναι η κορυφαία επιχειρηματική οργάνωση του κατασκευαστικού τομέα στην Ισπανία, συγκεντρώνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό.

Ιδρύθηκε το 1977, βάσει του νόμου 19/1977 της 1ης Απριλίου περί του Κανονισμού των Δικαιωμάτων των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, και στόχος της είναι η αντιπροσώπευση του κλάδου ενώπιον των δημόσιων αρχών ή άλλων εθνικών και διεθνών, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.

At the national level, the CNC is a member of the Spanish Confederation of Business Organizations (CEOE) and the Spanish Confederation of Small and Medium Enterprises (Cepyme). Within the European Union, the CNC is part of the Federation of the European Construction Industry (FIEC), as well as of the European Builders Confederation (EBC), through the Small and Medium Enterprises Group.
Σε εθνικό επίπεδο, η CNC είναι μέλος της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) και της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (Cepyme). Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η CNC είναι μέλος της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Κατασκευών (FIEC), καθώς και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κατασκευαστών (EBC), μέσω της Ομάδας Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Διεύθυνση: Diego de León Street, 50 28006 Μαδρίτη (Ισπανία).
Ιστοσελίδα: www.cnc.es
Ε-mail επικοινωνίας: cnc@cnc.es

Ινστιτούτο Ρομποτικής και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (IRTIC)
Ίδρυμα Εργασίας για τις Κατασκευές (FLC)