Είναι διαθέσιμο το φυλλάδιο του έργου Bus.Trainers

Μέσω του φυλλαδίου που περιγράφει το έργο Bus.Trainers, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιληφθεί, με απλό και κατανοητό τρόπο, γιατί είναι σημαντικό για τον κατασκευαστικό κλάδο να υποστηρίξει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις πράσινες δεξιότητες, που θα τους οδηγήσει στο τέλος να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώσεις γύρω από την ενεργειακή αποδοτικότητα (EνΑπ) και τη διαχείριση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Εκτός αυτού, στο φυλλάδιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχει δεσμευθεί να επιτύχει το κονσόρτσιουμ του Ευρωπαϊκού έργου, το οποίο αποτελείται από έντεκα εταίρους από πέντε χώρες. Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές δράσεις που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία απευθύνεται σε μια σειρά από ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως δημόσιες αρχές και δημόσια ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικούς συνδέσμους, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ενδιάμεσους φορείς και, φυσικά, στους εκπαιδευτές, καθηγητές και διευθυντές κατάρτισης του κατασκευαστικού τομέα.

Το φυλλάδιο του έργου διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας Bus.Trainers: Ελληνικά, Ισπανικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά.

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΆ

 

Το Bus.Trainers γιόρτασε την πέμπτη εταιρική συνάντηση στη Μάλτα
Η ειδικότητα “ECo-trainer” για τον κατασκευαστικό κλάδο θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2019